Dekking en gebied

De wettelijke garantie is van toepassing op alle producten. Onderstaande garantievoorwaarden gelden voor producten van Westfalia GmbH onder de merken Garten Meister, Westfalia Wasserwelten, Westfalia tools, Wetekom, Wetelux, Smartworks en alle andere “huismerken” van Westfalia GmbH die verkocht worden in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk vanaf 01-01-2017 (hierna te noemen de “eigen merk producten” of “product”) en waarvoor expliciet op het product garantie is verleend.

Garantietermijn

Westfalia GmbH garandeert binnen de garantietermijn dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik, indien installatie- en onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd en normale opslag (met opslag wordt bedoeld de toestand waarbij het product niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is).

De garantietermijn gaat in op de datum dat het product is ontvangen door de oorspronkelijke eindgebruik-koper. Voor verschillende producten en onderdelen van producten gelden afwijkende garantietermijnen. Op (de verpakking van) het door jou aangeschafte product tref je de geldende garantietermijn aan.

Deze garantietermijnen en de garantietermijnen die op andere plekken op onze website worden genoemd betreffen een fabrieksgarantie of een door ons extra aangeboden garantie.

Wettelijke garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Eventuele extra (fabrieks)garanties doen niets af aan de wettelijke garantie

Uitsluitingen fabrieksgarantie

Deze fabrieksgarantie geldt niet voor: (a) slijtage, corrosie, verkleuring en veroudering ten gevolge van normaal gebruik en normale opslag; (b) schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud; (c) schade die wordt veroorzaakt aan het product door externe oorzaken zoals brand, water, damp, vloeistof, ijs, verkeerde toepassing, vallen, verwaarlozing, verkeerd gebruik (waaronder mede begrepen het gebruik in strijd met de door Westfalia GmbH gegeven instructies) of misbruik; (d) op verbruiksartikelen en vervangbare onderdelen waaronder accu’s (1 jaar garantie) en batterijen.

Inroepen van de garantie

Indien je een beroep wil doen op deze garantie dan dien je de consumenten klantenservice van de Westfalia GmbH waar je het product gekocht hebt in kennis te stellen van het gebrek binnen een redelijk termijn nadat het gebrek is ontdekt, doch in elk geval voor afloop van de garantietermijn. De adresgegevens van de verschillende consumenten klantenservice waar je je garantieclaim kunt indienen tref je aan op de website: www.westfalia.eu. Bij het inroepen van de garantie dient het product (of het gebrekkige onderdeel) en een aankoopbewijs zoals de originele aankoop-kassabon of factuur overlegd te worden.

Aansprakelijkheid

Bij een vervanging van het product start de garantiedatum bij de aankoop van het originele product.

Deze garantie laat in elk geval jouw wettelijke rechten als consument onverlet en is uitsluitend geldig en juridisch afdwingbaar in het land waar het product is aangeschaft.

Alle prijzen zijn incl BTW en exclusief bezorgkosten
* VAP = Verkoopadviesprijs