Rookmelders
Rookmelders
Volgens een nieuwe rookmeldingsverordening zijn rookmelders nu in bijna alle deelstaten verplicht, zelfs in particuliere gebouwen. Met een relatief kleine investering kunnen rookmelders vroegtijdig waarschuwen voor rookontwikkeling, wat duidt op brand en de daarmee gepaard gaande gevaren zoals hitte en zuurstofgebrek. Een warmtemelder kan ook levens redden door een ontwikkelingsgevaar aan te geven in ruimtes zoals keukens en werkplaatsen waar het plaatsen van een rookmelder geen zin heeft. In grotere woningen of gebouwen met kelders zijn vooral netwerkrookmelders aan te bevelen. Als er een brand ontstaat in een verre kamer en de bijbehorende rookmelder niet wordt opgemerkt, geeft deze zijn signaal door aan andere rookmelders en wordt elke brand in het huis, hoe ver weg ook, gesignaleerd door een alarmgeluid.

Alle prijzen zijn incl BTW en exclusief bezorgkosten
* VAP = Verkoopadviesprijs